Klasik Kemençe

 

Klasik Kemençe bir müzik aletidir, Türk Müziği'nde kullanılan bir sazdır. Esasen ÜÇ TELLİdir, 1950 yılı civarında ise bazı teknik değişikliklerle birlikte dört telli olarak da îmâl edilmiştir ve “DÖRT TELLİ KLASİK KEMENÇE” olarak kullanılmaktadır. Şekli su damlasına benzer, hatta armuda benzediği için “ARMUDÎ KEMENÇE” olarak da anılır. Parmak basarak değil, teller TIRNAKLARLA itilerek çalındığı için ise “TIRNAK KEMENÇESİ” ismi de verilmiştir.Klasik Kemençe, oturarak çalınabilen yaylı bir sazdır, yani saza eşlik eden (hatta eşlik etmesi gereken) bir yayı vardır. Otururken Kemençe kucağa veya dize konulur, sol el tırnaklarıyla telleri müzikal sesleri oluşturacak şekilde iterken, sağ el ise yayı tellere sürer. 

Klasik Kemençe’nin sesi tarif edilmek istenirse, en basit olarak “NEY ile KEMAN arası bir ses” denebilir. Fakat elbette ki bu tarif asla yeterli değildir. Daha detaylı bir tarif gerekirse, ipek/kadife gibi yumuşacık, uzun, devamlılık arzeden, duyguları çok çok iyi ifade eden, insan sesine en yakın  özelliklerde bir sese sahiptir demek mümkündür.KARADENİZ KEMENÇESİ ile çok karıştırılan bir sazdır, halbuki şekilleri, tel yapıları, çalma üslûbu ve sesiyle, yani her şeyiyle birbirinden çok farklı iki sazdır bu iki Kemençe. Karadeniz Kemençesi’nin sesi çok ince ve sivri bir ses iken Klasik Kemençe’nin sesi daha kalınca ve çok yumuşak bir sestir. Karadeniz Kemençesi sadece elde tutularak, herhangi bir yere dayamadan çalınırken Klasik Kemençe hem dize (veya kucağa) hem de göğüse yaslanmak zorundadır. Karadeniz Kemençesi uzun ve ince bir dikdörtgene çok benzerken Klasik Kemençe su damlası veya armut şeklini andırır. Karadeniz Kemençesi’nin tellerinin tamamı metal ve çok çok ince tellerdir, halbuki Klasik Kemençe’nin telleri 1,5-2 milimetre çapındadır ve plastik veya barsak maddesinden yapılır.

Keyword : Klasik kemençe , kemençe dersi , kemence eğitimi , Klasik kemençe , kemençe dersi , kemence eğitimi,